பிரித்தானிய தமிழர் கிரிக்கட் லீக்கின் 2014 ஆம் ஆண்டிற்கான கிரிக்கட் போட்டிகள் ஆரம்பம்

பிரித்தானிய தமிழர் கிரிக்கட் லீக்கின் 2014 ஆம் ஆண்டிற்கான கிரிக்கட் போட்டிகள் ஆரம்பம்

பிரித்தானிய தமிழர் கிரிக்கட் லீக்கின் 2014 ஆம் ஆண்டிற்கான கிரிக்கட் போட்டிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் ஆரம்பம். பிரித்தானிய தமிழர் கிரிக்கட் லீக்கின் 2014 ஆம் ஆண்டிற்கான கிரிக்கட் சுற்றுப் போட்டித்தொடர் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஏப்பிறல் 27) மிகவும் உற்சாகமாக ஆரம்பமாகிறது. பிறிமியர் டிவிஷன், டிவிஷன் I, டிவிஷன் II, டிவிஷன் III போன்ற நான்கு பிரிவுகளிலும் 32 கழகங்களைச் சேர்ந்த சுமார் 44 அணிகளைச் சேர்ந்த  சுமார் 1000 வீரர்கள் செப்டெம்பர் 14 வரை இடம்பெறவுள்ள போட்டிகளில் களமிறங்குகிறார்கள்.

Read More

Opinion Poll

Opinion Poll

A facebook opinion poll carried out by BTCL to find your favourite club

https://apps.facebook.com/opinionpolls/vote/ACOl27VRKLg/btcl-season-2014-what-is-your-favourite-club-survey

www.btcluk.com

www.facbook.com/btcluk

Read More

BTCL Season 2014 – Grounds

BTCL Season 2014 – Grounds

Member clubs are requested to submit their ground booking details for their fixtures arranged by BTCL. Email to fixtures@tamilssportsuk.com with Grounds Name, Address and the correct post code before 20 April 2014

Read More

Umpiring refresher course 2014

Umpiring refresher course 2014

British Tamils Cricket League (BTCL) Umpiring refresher course, Conducted by Graham Cooper | Regional Umpire Consultant - Europe | International Cricket Council. on 18 April 2014 from 5pm.

Venue : Casuarina Tree Restaurant Conference Hall, 407 London Road, Mitcham, Surrey, CR4 4BG

If you would like to be part of BTCL umpire panel for 2014 season then you must come for this refresher course.

Agenda;

5 - 5:30 pm - Registration
5:30 to 6:30pm - BTCL playing condition discussion by BTCL umpiring coordinator
6:30 to 9:30pm - Umpiring refresher course by Mr Graham Cooper (including Q&A)

Course fee £10 per person (Refreshments provided). Advanced bookings only through registration@tamilssportsuk.com. Limited places.

"Creating a vibrant cricketing community"

Read More

BTCL Cricket balls ready for collection

BTCL Cricket balls ready for collection

BTCL Cricket balls for season 2014 are ready for collection

Essex - Suthan 07967394579

MiddX - Raj 07950267404

Surrey & Kent - Kishor 07850469803

Read More

No Results are available yet!
No Upcoming Matches!
Coming Soon!
Coming Soon!
Coming Soon!