Saturday, 17th August 2019

Statistics

Rank Name Team Mat Wkts Runs Gvn Avg
1 Yuresh Ramesh Mitcham Sharks 2 3 3 1.00
2 Thushyanthan Merton Boys CC C 2 5 35 7.00
3 Balasundar Tamil Warriors CC B 1 4 30 7.50
4 Prashanthajothy Mitcham Sharks 1 2 16 8.00
5 SUTHARSAN Tamil Warriors CC B 3 6 48 8.00
6 Kuddithamby Merton Boys CC C 9 29 233 8.03
7 Prathapan New Malden CC B 1 4 33 8.25
8 ARUL Mitcham Sharks 3 7 58 8.29
9 Thirukumar Merton Boys CC C 1 2 17 8.50
10 Ponnuthurai Tamil Warriors CC B 8 19 166 8.74
11 CAMISAN JUDES Mitcham Sharks 8 14 125 8.93
12 JANARTHANAN New Malden CC B 2 5 45 9.00
13 Vasanthan New Malden CC B 3 7 68 9.71
14 KAJANTH Tamil Warriors CC B 8 19 185 9.74
15 Kavaskar MTSSC B 1 1 10 10.00
16 Tharma New Malden CC B 3 6 61 10.17
17 Kanavelalagan Merton Boys CC C 3 7 73 10.43
18 Tharsan Mitcham Sharks 3 7 77 11.00
19 Vashan Tamil Warriors CC B 6 13 146 11.23
20 Manorajh Mitcham Sharks 3 4 47 11.75
21 Shiyamraj MTSSC B 7 16 190 11.88
22 Krishnalingam MTSSC B 4 8 95 11.88
23 DINUSAN Mitcham Sharks 10 20 242 12.10
24 Srigunanathan Merton Boys CC C 5 9 111 12.33
25 Nirojan Mitcham Sharks 6 11 136 12.36
26 George Prince Merton Boys CC C 1 2 25 12.50
27 Anusan Tamil Warriors CC B 6 12 152 12.67
28 Bhoologasundaram Merton Boys CC C 1 3 38 12.67
29 Darwin Tamil Warriors CC B 4 7 96 13.71
30 Surendran Tamil Warriors CC B 5 9 125 13.89
31 Khumaraan Merton Boys CC C 1 1 14 14.00
32 Jeganathan New Malden CC B 1 3 42 14.00
33 Anandraj Mitcham Sharks 4 4 57 14.25
34 Jeyakanth Mitcham Sharks 4 7 100 14.29
35 Jeganathan New Malden CC B 3 7 101 14.43
36 Sivayoganathan MTSSC B 9 19 285 15.00
37 Vivek Mitcham Sharks 4 6 91 15.17
38 SUTHAKARAN New Malden CC B 7 13 201 15.46
39 Manoj Kumaran Merton Boys CC C 1 2 31 15.50
40 MUKUNTHAN New Malden CC B 2 2 31 15.50
41 Illanko Merton Boys CC C 8 12 189 15.75
42 MANOHARAN MTSSC B 6 11 177 16.09
43 Keerthanan Merton Boys CC C 6 9 145 16.11
44 MOHANAN New Malden CC B 7 15 243 16.20
45 Vasanthan Merton Boys CC C 2 2 33 16.50
46 NIMAL MTSSC B 1 2 34 17.00
47 Silva MTSSC B 1 1 17 17.00
48 Inshaf Mitcham Sharks 2 3 52 17.33
49 Vairavanathan MTSSC B 1 2 35 17.50
50 Roshanthan Merton Boys CC C 1 2 36 18.00
51 SUKARNAN New Malden CC B 2 2 37 18.50
52 Nitharshan MTSSC B 2 2 37 18.50
53 Praba MTSSC B 3 4 75 18.75
54 Arulanathan Tamil Warriors CC B 4 6 139 23.17
55 santharoofan Mitcham Sharks 2 2 47 23.50
56 Nishok MTSSC B 4 7 167 23.86
57 Thanuraj MTSSC B 1 1 24 24.00
58 Subramaniam MTSSC B 4 5 139 27.80
59 PRADEEPAN New Malden CC B 4 4 114 28.50
60 Jeyakumaran MTSSC B 1 1 33 33.00
61 Divan New Malden CC B 1 1 40 40.00
62 Tharma New Malden CC B 2 2 84 42.00
63 Rishaban MTSSC B 1 1 51 51.00